ArhitekturaPodjetje Prima d.o.o. ima več kot 25-letne izkušnje z izdelavo projektne dokumentacije za objekte različnih namembnosti in zahtevnosti. Projektna dokumentacija po Gadbenem zakonu (GZ) iz leta 2018 vsebuje:

 

IZP idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev


DGD projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (GD)


PZI projektna dokumentacija za izvedbo gradnje


PID projektna dokumentacija izvedenih del

 

kontakt

© 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si