Nova sodna stavba v Ljubljani


Javni natečaj za Novo sodno stavbo v Ljubljani

Vrsta projekta:  javni natečaj, posebno priznanje

Lokacija: Ljubljana

Razpisovalec: Ministrsvo za pravosodje in ZAPS

Avtorji:

 

doc. mag. Tadej Glažar, Jure grohar, abs.arh., Andraž vehovar, abs.arh., Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.,

Jernej Prijon, u.d.i.a.., Vid Razinger u.d.i.a.,

Arne Vehovar, u.d.i.a., Miran Mohar

Velikost objekta: 60.000m2

Leto: 2007

PDFJasna, značilna in prepoznavna podoba objekta - Ena ključnih nalog oblikovanja nove sodne palače je oblikovanje jasne, značilne in prepoznavne podobe objekta. Velika kvaliteta, ki jo imajo dobro načrtovane javne zgradbe v vseh časovnih obdobjih je prepoznavna ikonografska podoba.
Oblikovanje primernega predprostora pred vhodom - Javni predprostor pred vhodom je eden ključnih elementov sodne palače. Zaradi utesnjenosti parcele med prometno cesto in železnico smo večji javni predprostor, pokrit trg,  predvideli v dvoetažni praznini, preboju skozi objekt, ki se zgodi na višini 5m nad okoliškim terenom.
Most – ureditev razpravnih dvoran visoko nad nivojem ulice - Razpravne dvorane, ki predstavljajo osrednji element delovanja sodišča, smo tako organizirali v višjih etažah objekta nad osrednjim pokritim trgom. Del objekta v katerem so razpravne dvorane, se kot most razteza nad pokritim trgom, s katerega sta urejena glavna vhoda v sodno palačo. Tako most, kot simbolni prostor srečevanja in povezovanja, predstavlja prostor, kjer se v sodišču srečajo nasprotne stranke in sodelujejo v procesih reševanja sporov.
Ločene poti strank in sodnikov - Sodniki vstopajo v dvorane po ločenih hodnikih, ki so speljani po zunanji strani osrednjega dela objekta. Na svoji poti do dvoran so tako vidni iz zunanjosti s čimer dobi delovanje sodišča nekakšno javno transparentnost.

Nova sodna stavba v Ljubljani


Javni natečaj za Novo sodno stavbo v Ljubljani

Vrsta projekta:  javni natečaj, posebno priznanje

Lokacija: Ljubljana

Razpisovalec: Ministrsvo za pravosodje in ZAPS

Avtorji:

 

doc. mag. Tadej Glažar, Jure grohar, abs.arh., Andraž vehovar, abs.arh., Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.,

Jernej Prijon, u.d.i.a.., Vid Razinger u.d.i.a.,

Arne Vehovar, u.d.i.a., Miran Mohar

Velikost objekta: 60.000m2

Leto: 2007

PDFJasna, značilna in prepoznavna podoba objekta - Ena ključnih nalog oblikovanja nove sodne palače je oblikovanje jasne, značilne in prepoznavne podobe objekta. Velika kvaliteta, ki jo imajo dobro načrtovane javne zgradbe v vseh časovnih obdobjih je prepoznavna ikonografska podoba.
Oblikovanje primernega predprostora pred vhodom - Javni predprostor pred vhodom je eden ključnih elementov sodne palače. Zaradi utesnjenosti parcele med prometno cesto in železnico smo večji javni predprostor, pokrit trg,  predvideli v dvoetažni praznini, preboju skozi objekt, ki se zgodi na višini 5m nad okoliškim terenom.
Most – ureditev razpravnih dvoran visoko nad nivojem ulice - Razpravne dvorane, ki predstavljajo osrednji element delovanja sodišča, smo tako organizirali v višjih etažah objekta nad osrednjim pokritim trgom. Del objekta v katerem so razpravne dvorane, se kot most razteza nad pokritim trgom, s katerega sta urejena glavna vhoda v sodno palačo. Tako most, kot simbolni prostor srečevanja in povezovanja, predstavlja prostor, kjer se v sodišču srečajo nasprotne stranke in sodelujejo v procesih reševanja sporov.
Ločene poti strank in sodnikov - Sodniki vstopajo v dvorane po ločenih hodnikih, ki so speljani po zunanji strani osrednjega dela objekta. Na svoji poti do dvoran so tako vidni iz zunanjosti s čimer dobi delovanje sodišča nekakšno javno transparentnost.

© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si