Koper Park and Ride


Vrsta projekta:  vabljeni arhitekturno-urbanistični natečaj

 

Lokacija: Koper

 

Razpisovalec: Občina Koper

 

avtorji projekta:

Jernej Prijon,u.d.i.a

Vid Razinger, u.d.i.a.

Ana belačič, m.i.a.

 

avtorica krajinske ureditve:

Urška Kranjc u.d.i.ka.

 

svetovalec za promet:

Boštjan Ramovš, u.d.i.g.

 

svetovalec za konstrukcijo-montažno gradnjo:

Andrej Koglot, u.d.i.g.

 

svetovalka za požarno varnost:

Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalec za ekonomiko gradnje:

Primož Kunstič, u.d.i.g.

 

leto: 2019IZHODIŠČA

 

Izhodišča natečajnega elaborata 

 

1. Parkirna hiša kot vertikalni park – Ena ključnih lastnosti načrtovane gradnje mora biti nizka cena izvedbe. Zato je objekt zasnovan kot zelo enostavna struktura, ki omogoča cenovno zelo ugodno polmontažno izvedbo. Da bi dimenzije in monotonost gradnje prilagodili urbanemu okolju, je z vegetacijo iz popenjavk objekt transformiran v vertikalni park. Tako dobi človeško merilo, poveča delež zelenih mestnih površin, zelenje pa hkrati nudi senčenje parkiranih avtomobilov.

 

2. Aktivnostni park P+R (Park + Rekreacija)– zelena streha parkirne hiše bo začasno, do izvedbe poslovnega dela objekta, omogočala rekreacijo - igre z žogo, vožnjo z rolerji, skiroji in kolesi in bo zato privlačna za širši krog uporabnikov in za pogostejšo rabo. Park na strehi je zasnovan tako, da so intenzivne ozelenitve predvidene na delih, ki bodo tudi ob izgradnji poslovnih etaž ostale ozelenjene. S tem je dvignjena vrednost nastavka za načrtovano kasnejšo nadzidavo objekta.

 

 3. Etažna višina parkirne hiše omogoča dodatno etažo poslovnega dela objekta. – Predlagana izvedba v polmontažni izvedbi poleg nižanja stroškov in skrajšanja časa izvedbe, ki ju prinese montažna izvedba, omogoča izvedbo konstrukcije brez visokih nosilcev, ki bi pod nivojem nosilnih plošč povezovali vertikalne elemente montažne konstrukcije. Tako se etažna višina pri enaki svetli višini zniža, posledično pa je parkirna hiša  visoka manj kot 11m. To glede na določila OPN omogoča gradnjo več kot dveh etaž poslovnega programa.

Koper Park and Ride


Vrsta projekta:  vabljeni arhitekturno-urbanistični natečaj

 

Lokacija: Koper

 

Razpisovalec: Občina Koper

 

avtorji projekta:

Jernej Prijon,u.d.i.a

Vid Razinger, u.d.i.a.

Ana belačič, m.i.a.

 

avtorica krajinske ureditve:

Urška Kranjc u.d.i.ka.

 

svetovalec za promet:

Boštjan Ramovš, u.d.i.g.

 

svetovalec za konstrukcijo-montažno gradnjo:

Andrej Koglot, u.d.i.g.

 

svetovalka za požarno varnost:

Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalec za ekonomiko gradnje:

Primož Kunstič, u.d.i.g.

 

leto: 2019IZHODIŠČA

 

Izhodišča natečajnega elaborata 

 

1. Parkirna hiša kot vertikalni park – Ena ključnih lastnosti načrtovane gradnje mora biti nizka cena izvedbe. Zato je objekt zasnovan kot zelo enostavna struktura, ki omogoča cenovno zelo ugodno polmontažno izvedbo. Da bi dimenzije in monotonost gradnje prilagodili urbanemu okolju, je z vegetacijo iz popenjavk objekt transformiran v vertikalni park. Tako dobi človeško merilo, poveča delež zelenih mestnih površin, zelenje pa hkrati nudi senčenje parkiranih avtomobilov.

 

2. Aktivnostni park P+R (Park + Rekreacija)– zelena streha parkirne hiše bo začasno, do izvedbe poslovnega dela objekta, omogočala rekreacijo - igre z žogo, vožnjo z rolerji, skiroji in kolesi in bo zato privlačna za širši krog uporabnikov in za pogostejšo rabo. Park na strehi je zasnovan tako, da so intenzivne ozelenitve predvidene na delih, ki bodo tudi ob izgradnji poslovnih etaž ostale ozelenjene. S tem je dvignjena vrednost nastavka za načrtovano kasnejšo nadzidavo objekta.

 

 3. Etažna višina parkirne hiše omogoča dodatno etažo poslovnega dela objekta. – Predlagana izvedba v polmontažni izvedbi poleg nižanja stroškov in skrajšanja časa izvedbe, ki ju prinese montažna izvedba, omogoča izvedbo konstrukcije brez visokih nosilcev, ki bi pod nivojem nosilnih plošč povezovali vertikalne elemente montažne konstrukcije. Tako se etažna višina pri enaki svetli višini zniža, posledično pa je parkirna hiša  visoka manj kot 11m. To glede na določila OPN omogoča gradnjo več kot dveh etaž poslovnega programa.

© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si