Natečaj Urgenca Šempeter


Javni natečaj za za zasnovo urgence, operacijskega bloka in veznega trakta splošne bolnišnice "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

 

Vrsta projekta:  javni natečaj, 1. nagrada

 

Lokacija: Šempeter pri Novi Gorici

 

Naročnik:  Splošna bolnišnica "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

 

Razpisovalec: Splošna bolnišnica "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica in ZAPS

 

Avtorji: mag. Tadej Glažar, u.d.i.a

             Jernej Prijon, u.d.i.a.

             Vid Razinger u.d.i.a.

             Marko Vidmar u.d.i.a.

 

Velikost objekta: 4.200m2

 

Leto: 2007Iz poročila žirije

Glede na dejstvo, da je bolnišnica dr. Franca Derganca umeščena na sam mestni rob in da se s svojim južnim licem naslanja na centralne (in najkvalitetnejša) urbane površine (Fabianijeva vila s parkom), je odločitev predlagateljev, da vse prometne ureditve umešča na severno strani, vsekakor pravilna. Vsakršno obremenjevanje južnega dela bolnišničnega kompleksa s prometom, bodisi tehničnim ali urgentnim, bi pomenilo dodatno degradacijo parka. V tej, načelni odločitvi projekt bistveno izstopa od ostalih.

Zasnova dograjevanja >C< trakta v obliki črke >U< s smiselnimi usmeritvami za morebitni bodoči razvoj je logična in jasna. Južna lamela poveže staro in novo bolnišnično zgradbo, severna lamela pa se po obratu zopet usmeri proti glavni stavbi. V bodočem razvoju, ob morebitnem spoju lamele z glavno stavbo bi bila lahko razrešena zadrega, povezana z dislokacijo urgentnega bloka in centralne sterilizacije. Predlagana rešitev s povezavo urgentnega bloka in sterilizacije z obstoječim OP blokom (s podzemnim hodnikom in dvigalom ob glavni stavbi) je zato smiselna in vredna obravnave v nadaljnji razdelavi projekta.

Oblikovno se arhitektura novih lamel naslanja na obstoječ objekt. Je torej umirjena in ne izkazuje tendence po prevladi v prostoru. Edini izstopajoči element je velik rdeč nadstrešek, ki je ob enem zaščitna stena proti heliportu, in likovna povezava celotnega prizidka.

Prometna ureditev je premišljena. Kvalitetno so rešeni (ločeni) dovozi neurgentnih in reševalnih vozil, tehnični dovozi ter mirujoči promet. Povezava s heliportom je kratka in jasna.

Funkcionalna rešitev pritlične etaže je kvalitetna. Glavni in urgentni vhod sta locirana pravilno, tako v odnosu do organizacije zunanjega kot notranjega prostora. Pripomba komisije, ki naj jo projektant upošteva v nadalnjem razvoju projekta je predvsem naravna osvetlitev čakalnic in triaže, ki jo lega prostorov ob fasadi vsekakor omogoča.
Povezava novega urgentnega bloka z obstoječim >C< traktom, kot je predvidena s predlogom, poteka le preko niza ambulant. Komisija je mnenja, da je ta povezava slabo čitljiva in ne povsem funkcionalna. Zaradi dvosmernega prometa med urgentnim blokom in diagnostičnim centrom bo smiselno v nadaljevanju poiskati enostavnejšo in jasnejšo povezavo >C< trakta s čakalnico urgrentnega bloka.

Predlog je, tako kot tudi vsi ostali, bistveno presegel priporočene površine, kot je zapisano v splošni oceni natečajne komisije. Stališče predstavnikov uporabnika je, da je primarni cilj projekta ureditev prostorov urgentnega bloka in endoskopskega centra, ob upoštevanju maksimalnih predpisanih površin. V nadaljnjem razvoju projekta bo moral zato projektant zasnovo prirediti na predvidenih 3000m2 prostorov, skupaj s komunikacijami. Uporabnik predvideva tudi nekatere programske racionalizacije, predvsem pri kletnih prostorih.

Kljub omenjenim pripombam in usmeritvam za nadaljnje delo je komisija soglasna, da predlog po kvaliteti izstopa od ostalih, zato mu soglasno podeljuje prvo nagrado.

Natečaj Urgenca Šempeter


Javni natečaj za za zasnovo urgence, operacijskega bloka in veznega trakta splošne bolnišnice "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

 

Vrsta projekta:  javni natečaj, 1. nagrada

 

Lokacija: Šempeter pri Novi Gorici

 

Naročnik:  Splošna bolnišnica "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

 

Razpisovalec: Splošna bolnišnica "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica in ZAPS

 

Avtorji: mag. Tadej Glažar, u.d.i.a

             Jernej Prijon, u.d.i.a.

             Vid Razinger u.d.i.a.

             Marko Vidmar u.d.i.a.

 

Velikost objekta: 4.200m2

 

Leto: 2007Iz poročila žirije

Glede na dejstvo, da je bolnišnica dr. Franca Derganca umeščena na sam mestni rob in da se s svojim južnim licem naslanja na centralne (in najkvalitetnejša) urbane površine (Fabianijeva vila s parkom), je odločitev predlagateljev, da vse prometne ureditve umešča na severno strani, vsekakor pravilna. Vsakršno obremenjevanje južnega dela bolnišničnega kompleksa s prometom, bodisi tehničnim ali urgentnim, bi pomenilo dodatno degradacijo parka. V tej, načelni odločitvi projekt bistveno izstopa od ostalih.

Zasnova dograjevanja >C< trakta v obliki črke >U< s smiselnimi usmeritvami za morebitni bodoči razvoj je logična in jasna. Južna lamela poveže staro in novo bolnišnično zgradbo, severna lamela pa se po obratu zopet usmeri proti glavni stavbi. V bodočem razvoju, ob morebitnem spoju lamele z glavno stavbo bi bila lahko razrešena zadrega, povezana z dislokacijo urgentnega bloka in centralne sterilizacije. Predlagana rešitev s povezavo urgentnega bloka in sterilizacije z obstoječim OP blokom (s podzemnim hodnikom in dvigalom ob glavni stavbi) je zato smiselna in vredna obravnave v nadaljnji razdelavi projekta.

Oblikovno se arhitektura novih lamel naslanja na obstoječ objekt. Je torej umirjena in ne izkazuje tendence po prevladi v prostoru. Edini izstopajoči element je velik rdeč nadstrešek, ki je ob enem zaščitna stena proti heliportu, in likovna povezava celotnega prizidka.

Prometna ureditev je premišljena. Kvalitetno so rešeni (ločeni) dovozi neurgentnih in reševalnih vozil, tehnični dovozi ter mirujoči promet. Povezava s heliportom je kratka in jasna.

Funkcionalna rešitev pritlične etaže je kvalitetna. Glavni in urgentni vhod sta locirana pravilno, tako v odnosu do organizacije zunanjega kot notranjega prostora. Pripomba komisije, ki naj jo projektant upošteva v nadalnjem razvoju projekta je predvsem naravna osvetlitev čakalnic in triaže, ki jo lega prostorov ob fasadi vsekakor omogoča.
Povezava novega urgentnega bloka z obstoječim >C< traktom, kot je predvidena s predlogom, poteka le preko niza ambulant. Komisija je mnenja, da je ta povezava slabo čitljiva in ne povsem funkcionalna. Zaradi dvosmernega prometa med urgentnim blokom in diagnostičnim centrom bo smiselno v nadaljevanju poiskati enostavnejšo in jasnejšo povezavo >C< trakta s čakalnico urgrentnega bloka.

Predlog je, tako kot tudi vsi ostali, bistveno presegel priporočene površine, kot je zapisano v splošni oceni natečajne komisije. Stališče predstavnikov uporabnika je, da je primarni cilj projekta ureditev prostorov urgentnega bloka in endoskopskega centra, ob upoštevanju maksimalnih predpisanih površin. V nadaljnjem razvoju projekta bo moral zato projektant zasnovo prirediti na predvidenih 3000m2 prostorov, skupaj s komunikacijami. Uporabnik predvideva tudi nekatere programske racionalizacije, predvsem pri kletnih prostorih.

Kljub omenjenim pripombam in usmeritvam za nadaljnje delo je komisija soglasna, da predlog po kvaliteti izstopa od ostalih, zato mu soglasno podeljuje prvo nagrado.

© 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si