Kmetijski inštitut Slovenije


Javni natečaj za arhitekturno zasnovo

nove centralne stavbe Kmetijskega inštituta Slovenije

Vrsta projekta:  javni natečaj, 1. nagrada

Lokacija: Ljubljana

Naročnik:  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Kmetijski inštitut Slovenije

Razpisovalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in ZAPS

Avtorji: mag. Tadej Glažar, u.d.i.a

             Jernej Prijon, u.d.i.a.

             Vid Razinger u.d.i.a.

Velikost objekta: 4.500m2

Leto: 2007

PDFProstorska organizacija celotnega kompleksa KIS - Postavitev novega objekta in razporeditev predvidenega programa v njem na tak način, da novogradnja ponovno vzpostavi prostorsko smiselno zasnovo celotnega kompleksa KIS. Prvotna zasnova območja inštituta s centralnim objektom ob Hacqetovi ulici in vzpostavljeno osrednjo osjo v smeri S-J, ki jo je ta objekt postavil, se je zaradi povečanega obsega  inštituta, spremenjenega načina dela in še posebej zaradi nerodno postavljenih kasnejših objektov, s časom izgubila. Načrtovana gradnja novega objekta KIS bo celotno uporabno površino inštituta skoraj podvojila. Zato je očitno, da že zaradi svojega obsega, prav tako pa zaradi velike količine skupnih programov, ki bodo v njem, novi objekt ne more biti stisnjen in odrinjen na rob območja, kakor je bilo predlagano v  projektni preverbi, ki je bila osnova za razpis natečaja.

Kmetijski inštitut Slovenije


Javni natečaj za arhitekturno zasnovo

nove centralne stavbe Kmetijskega inštituta Slovenije

Vrsta projekta:  javni natečaj, 1. nagrada

Lokacija: Ljubljana

Naročnik:  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Kmetijski inštitut Slovenije

Razpisovalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in ZAPS

Avtorji: mag. Tadej Glažar, u.d.i.a

             Jernej Prijon, u.d.i.a.

             Vid Razinger u.d.i.a.

Velikost objekta: 4.500m2

Leto: 2007

PDFProstorska organizacija celotnega kompleksa KIS - Postavitev novega objekta in razporeditev predvidenega programa v njem na tak način, da novogradnja ponovno vzpostavi prostorsko smiselno zasnovo celotnega kompleksa KIS. Prvotna zasnova območja inštituta s centralnim objektom ob Hacqetovi ulici in vzpostavljeno osrednjo osjo v smeri S-J, ki jo je ta objekt postavil, se je zaradi povečanega obsega  inštituta, spremenjenega načina dela in še posebej zaradi nerodno postavljenih kasnejših objektov, s časom izgubila. Načrtovana gradnja novega objekta KIS bo celotno uporabno površino inštituta skoraj podvojila. Zato je očitno, da že zaradi svojega obsega, prav tako pa zaradi velike količine skupnih programov, ki bodo v njem, novi objekt ne more biti stisnjen in odrinjen na rob območja, kakor je bilo predlagano v  projektni preverbi, ki je bila osnova za razpis natečaja.

© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si