O.Š. Škofije


Vrsta projekta:  javni, projektni, odprti, anonimni arhitekturno-urbanistični natečaj, 3. nagrada

 

Lokacija: Škofije

 

Razpisovalec: Občina Koper

 

avtorji projekta:

Jernej Prijon,u.d.i.a

Vid Razinger, u.d.i.a.

Manca Starman, m.i.a.

Jure Henigsman, m.i.a.

Diana Savković, abs. arh.

 

avtorica krajinske ureditve:

Urška Kranjc u.d.i.ka.

 

svetovalec za promet:

Boštjan Ramovš, u.d.i.g.

 

svetovalec za konstrukcijo-montažno gradnjo:

Andrej Koglot, u.d.i.g.

 

svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalec za ekonomiko gradnje:

 

Primož Kunstič, u.d.i.g.

 

leto: 2020IZHODIŠČA

 

Izhodišča natečajnega elaborata 

 

1. Racionalna zasnova – Z gradnjo v višino se sprosti veliko kvalitetnih zunanjih površin. Izvedba kompaktnejše zasnove je cenejša, stavba je energetsko učinkovitejša hkrati pa takšna zasnova omogoča kvalitetnejšo orientacijo vseh učilnic.

 

2. Preplet arhitekture in odprtega prostora - Oblikovanje objekta s terenom narekuje njegov stik z okoliškimi odprtimi prostori. Glavni vhod se nahaja na vrhu parka na severu. Osrednji atrij preplete šolo s športnimi igrišči, učilnice prve triade pa se odpirajo v najbolj miren zunanji prostor na jugozahodnem delu območja šole.

 

 

3. Umestitev zasnove v širši kontekst – Varna prometna ureditev predprostora šole in vrtca, navezava parka ob spomeniku preko ceste v zunanje površine šole ter ureditev ustreznega predprostora športne dvorane Burja so ključni elementi vpenjanja novega objekta v obstoječi kontekst.

O.Š. Škofije


Vrsta projekta:  javni, projektni, odprti, anonimni arhitekturno-urbanistični natečaj, 3. nagrada

 

Lokacija: Škofije

 

Razpisovalec: Občina Koper

 

avtorji projekta:

Jernej Prijon,u.d.i.a

Vid Razinger, u.d.i.a.

Manca Starman, m.i.a.

Jure Henigsman, m.i.a.

Diana Savković, abs. arh.

 

avtorica krajinske ureditve:

Urška Kranjc u.d.i.ka.

 

svetovalec za promet:

Boštjan Ramovš, u.d.i.g.

 

svetovalec za konstrukcijo-montažno gradnjo:

Andrej Koglot, u.d.i.g.

 

svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalec za ekonomiko gradnje:

 

Primož Kunstič, u.d.i.g.

 

leto: 2020IZHODIŠČA

 

Izhodišča natečajnega elaborata 

 

1. Racionalna zasnova – Z gradnjo v višino se sprosti veliko kvalitetnih zunanjih površin. Izvedba kompaktnejše zasnove je cenejša, stavba je energetsko učinkovitejša hkrati pa takšna zasnova omogoča kvalitetnejšo orientacijo vseh učilnic.

 

2. Preplet arhitekture in odprtega prostora - Oblikovanje objekta s terenom narekuje njegov stik z okoliškimi odprtimi prostori. Glavni vhod se nahaja na vrhu parka na severu. Osrednji atrij preplete šolo s športnimi igrišči, učilnice prve triade pa se odpirajo v najbolj miren zunanji prostor na jugozahodnem delu območja šole.

 

 

3. Umestitev zasnove v širši kontekst – Varna prometna ureditev predprostora šole in vrtca, navezava parka ob spomeniku preko ceste v zunanje površine šole ter ureditev ustreznega predprostora športne dvorane Burja so ključni elementi vpenjanja novega objekta v obstoječi kontekst.

© 2023 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si