Vila blok na Beljaški


Gradnja večstanovanjske stavbe na Beljaški ulici v Ljubljani

 

Naročnik: privatni

 

avtorji: mag. Marko Peterlin, u.d.i.a.

             Jernej Prijon, u.d.i.a.

             Vid Razinger, u.d.i.a.

 

naslov: Beljaška ulica v Ljubljani

 

leto izgradnje: 2006

 

Skupna stanovanjska površina: 950 m2

 

vrednost izvedbe: 1.000.000 eur

 

fotograf: Matevž PaternosterProjekt predvideva postavitev šeststanovanjskega objekta. V pritličju, 1. nadstropju in v 2. nadstropju sta v vsaki etaži 2 stanovanji. Stanovanji v 2. nadstropju imata v 3. nadstropju objekta dnevne prostore.
Objekt je usklajen s sosednjimi objekti po gabaritih, odmikih od parcelnih mej in po zasnovi objekta. Vsi okoliški objekti so večstanovanjski (od 3 do 6 stanovanj) s skupnim stopniščem v jedru objekta.
Da bi vizualno zmanjšali objekt, streha ni narejena kot štiri ali dvokapnica z širokim napuščem, temveč se objekt v 3. nadstropju umakne za minimalno 150 cm (proti Beljaški za 200 cm) v notranjost s čimer se občutno zmanjša vizualna teža objekta. Zgornji rob fasad je poravnan z vencema objektov na severni in južni sosednji parceli.
Da bi zagotovili zadostno število parkirnih mest, objekt leži na sredini parcele, parkirišča pa iz dovoza na severnem robu segajo v pritlični etaži pod objekt.

Vila blok na Beljaški


Gradnja večstanovanjske stavbe na Beljaški ulici v Ljubljani

 

Naročnik: privatni

 

avtorji: mag. Marko Peterlin, u.d.i.a.

             Jernej Prijon, u.d.i.a.

             Vid Razinger, u.d.i.a.

 

naslov: Beljaška ulica v Ljubljani

 

leto izgradnje: 2006

 

Skupna stanovanjska površina: 950 m2

 

vrednost izvedbe: 1.000.000 eur

 

fotograf: Matevž PaternosterProjekt predvideva postavitev šeststanovanjskega objekta. V pritličju, 1. nadstropju in v 2. nadstropju sta v vsaki etaži 2 stanovanji. Stanovanji v 2. nadstropju imata v 3. nadstropju objekta dnevne prostore.
Objekt je usklajen s sosednjimi objekti po gabaritih, odmikih od parcelnih mej in po zasnovi objekta. Vsi okoliški objekti so večstanovanjski (od 3 do 6 stanovanj) s skupnim stopniščem v jedru objekta.
Da bi vizualno zmanjšali objekt, streha ni narejena kot štiri ali dvokapnica z širokim napuščem, temveč se objekt v 3. nadstropju umakne za minimalno 150 cm (proti Beljaški za 200 cm) v notranjost s čimer se občutno zmanjša vizualna teža objekta. Zgornji rob fasad je poravnan z vencema objektov na severni in južni sosednji parceli.
Da bi zagotovili zadostno število parkirnih mest, objekt leži na sredini parcele, parkirišča pa iz dovoza na severnem robu segajo v pritlični etaži pod objekt.

© 2021 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si