Prima d.o.o.


dejavnost: projektiranje in zastopanje
ustanovljeno: april 1990
matična številka: 5387329
ID za DDV: SI68210736
št. poslovnega računa: pri NLB SI56 0203 3001 7504 429
osnovni kapital: 8.971,58 eur
št. vpisa v sod. reg.: 1/702400
naslov: Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 512 80 20
direktor: Jernej Prijon
mail: info@prima.si

Kontaktna osebe


Jernej Prijon, u.d.i.a.

 

Vid Razinger, u.d.i.a.

© 2023 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si