Partnerstvo Celovška


Javni urbanistični natečaj za Partnerstvo Celovška

Vrsta projekta:  javni natečaj, 2. nagrada

Lokacija: Ljubljana

Razpisovalec: MOL, Partnerji in Zaps

Avtorji:

Urban Jeriha, u.d.i.a., Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.,

Marko Peterlin, u.d.i.a., Meta Petrič, u.d.i.k.a.,

Jernej Prijon, u.d.i.a.., Vid Razinger u.d.i.a.,

Arne Vehovar, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a.

Površina območja: 43ha

Leto: 2011

PDFZelena četrt
Osnovno vodilo zasnove je temeljito spremeniti značaj območja in s tem povečati njegovo bivalno privlačnost in vrednost. Iz neizrazitega, suburbaniziranega območja, ki ga obvladujejo avtomobili, se območje z novimi gradnjami in prenovo spremeni v eno prvih zelenih četrti v mestu. Čert postane prepoznaven del mesta, dvigne se vrednost nepremičnin in poveča privlačnost za nove investicije.
Urbana prenova
Območje Partnerstva Celovška obravnavamo kot območje urbane prenove. Za celovito preobrazbo predvidevamo sklop načrtovalskih, ekonomskih in družbeno socialnih ukrepov. Urbana prenova je proces, ki ga je treba spodbujati in usmerjati, in v katerega je treba od vsega začetka vključiti vse deležnike, od lastnikov nepremičnin, lokalnih prebivalcev do drugih uporabnikov prostora ter novih investitorjev.
Nova mobilnost
Spremembe potovalnih navad so ključne za spremembo značaja območja v zeleno četrt. Prebivalci tega območja imajo vse možnosti, da na delo in po dnevnih opravkih, namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Zaradi bližine Celovške ceste, ki bo v prihodnosti nosilka zmogljivega javnega potniškega prometa, ter postajališča gorenjske železnice je dostopnost območja utemeljeno načrtovati na javnem potniškem prometu.

Partnerstvo Celovška


Javni urbanistični natečaj za Partnerstvo Celovška

Vrsta projekta:  javni natečaj, 2. nagrada

Lokacija: Ljubljana

Razpisovalec: MOL, Partnerji in Zaps

Avtorji:

Urban Jeriha, u.d.i.a., Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.,

Marko Peterlin, u.d.i.a., Meta Petrič, u.d.i.k.a.,

Jernej Prijon, u.d.i.a.., Vid Razinger u.d.i.a.,

Arne Vehovar, u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a.

Površina območja: 43ha

Leto: 2011

PDFZelena četrt
Osnovno vodilo zasnove je temeljito spremeniti značaj območja in s tem povečati njegovo bivalno privlačnost in vrednost. Iz neizrazitega, suburbaniziranega območja, ki ga obvladujejo avtomobili, se območje z novimi gradnjami in prenovo spremeni v eno prvih zelenih četrti v mestu. Čert postane prepoznaven del mesta, dvigne se vrednost nepremičnin in poveča privlačnost za nove investicije.
Urbana prenova
Območje Partnerstva Celovška obravnavamo kot območje urbane prenove. Za celovito preobrazbo predvidevamo sklop načrtovalskih, ekonomskih in družbeno socialnih ukrepov. Urbana prenova je proces, ki ga je treba spodbujati in usmerjati, in v katerega je treba od vsega začetka vključiti vse deležnike, od lastnikov nepremičnin, lokalnih prebivalcev do drugih uporabnikov prostora ter novih investitorjev.
Nova mobilnost
Spremembe potovalnih navad so ključne za spremembo značaja območja v zeleno četrt. Prebivalci tega območja imajo vse možnosti, da na delo in po dnevnih opravkih, namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Zaradi bližine Celovške ceste, ki bo v prihodnosti nosilka zmogljivega javnega potniškega prometa, ter postajališča gorenjske železnice je dostopnost območja utemeljeno načrtovati na javnem potniškem prometu.

© 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si