Medgeneracijski center Bled


Vrsta projekta:  vabljeni arhitekturno-urbanistični natečaj

 

Lokacija: Bled

 

Razpisovalec: Občina Bled in NSPIZ

 

avtorji projekta:

Jernej Prijon,u.d.i.a

Vid Razinger, u.d.i.a.

Mima Suhadolc Jenko u.d.i.a.

 

svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalca za Urbanizem:

Marko Peterlin u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a.

 

svetovalec za svetlobo: Mihael Lepšina, u.d.i.e., Svetlarna

 

leto: 2017Izhodišča vprašanja elaborata:


Objekta z oskrbovanimi stanovanji sta zaradi enakovredne osvetlitve vseh stanovanj  postavljena v smeri sever-jug. Takšna orientacija je za 45° zamaknjena glede na zastavljeno cestno mrežo in lego obstoječih objektov.

  • Kako speljati stik obeh geometrij tako, da geometrija objektov ne preglasi osnovne geometrije območja?
  • Kako zasnovati in oblikovati objekt z javnim programom, da bo njegov javni pomen očiten  ne glede na bistveno večji volumen objektov komercialnega in proizvodnih programov v območju?
  • Kako organizirati vmesni prostor tako, da bo nudil ustrezno neodvisnost obeh glavnih rab prostora, hkrati pa bo omogočal neprisilno interakcijo?

Medgeneracijski center Bled


Vrsta projekta:  vabljeni arhitekturno-urbanistični natečaj

 

Lokacija: Bled

 

Razpisovalec: Občina Bled in NSPIZ

 

avtorji projekta:

Jernej Prijon,u.d.i.a

Vid Razinger, u.d.i.a.

Mima Suhadolc Jenko u.d.i.a.

 

svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalca za Urbanizem:

Marko Peterlin u.d.i.a., Tadej Žaucer, u.d.i.a.

 

svetovalec za svetlobo: Mihael Lepšina, u.d.i.e., Svetlarna

 

leto: 2017Izhodišča vprašanja elaborata:


Objekta z oskrbovanimi stanovanji sta zaradi enakovredne osvetlitve vseh stanovanj  postavljena v smeri sever-jug. Takšna orientacija je za 45° zamaknjena glede na zastavljeno cestno mrežo in lego obstoječih objektov.

  • Kako speljati stik obeh geometrij tako, da geometrija objektov ne preglasi osnovne geometrije območja?
  • Kako zasnovati in oblikovati objekt z javnim programom, da bo njegov javni pomen očiten  ne glede na bistveno večji volumen objektov komercialnega in proizvodnih programov v območju?
  • Kako organizirati vmesni prostor tako, da bo nudil ustrezno neodvisnost obeh glavnih rab prostora, hkrati pa bo omogočal neprisilno interakcijo?
© 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si