ZD Koper


Vrsta projekta:  javni, projektni, odprti, anonimni arhitekturno-urbanistični natečaj, 3. nagrada

 

Lokacija: Koper

 

Razpisovalec: Občina Koper

 

avtorji projekta:

Vid Razinger, u.d.i.a.

Robi Lesnik, u.d.i.a.

Jernej Prijon,u.d.i.a

Andraž Lorger abs.arh

 

 

svetovalka za požarno varnost:

Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalka za zdravstvene objekte:

Marja Konečnik u.d.i.a.

 

leto: 2023Izhodišča natečajnega elaborata

 

1. Atrijska zasnova – Kompaktna zasnova z zelenima atrijema v osrednjem delu je prepoznana kot optimalna za umestitev načrtovanega programa na parcelo. Zasnova omogoča ureditev zelo različnih vrst programov, hkrati pa z dolgo obodno površino, ki jo povečujeta notranja atrija, omogoča kvalitetno osvetljenost tako prostorov s stalnim delovnim mestom kot tudi glavnih hodnikov s čakalnicami. Izbrana zasnova omogoča veliko gostoto programa ob kvalitetnih delovnih pogojih in kratkih poteh uporabnikov in zaposlenih. Ozelenjena osrednja atrija omogoča uporabnikom zelo enostavno orientacijo v sicer zelo kompleksnem objektu. V zdravstvenih objektih je enostavnost orientacije psihološko še posebej pomembna.

 

2. Pravilen volumen z ozelenjeno notranjostjo – Objekt je oblikovno zasnovan kot enostaven,  čist volumen, ki daje vtis preciznosti, čistosti in natančnosti izvedbe, kar zbuja občutek zaupanja, ki ga zdravstveni objekt potrebuje. V nasprotju z zunanjostjo sta notranja atrija intenzivno ozelenjena in razgibana s čimer dajeta obiskovalcem in uporabnikom merilo človeka ter nudita prijetne ambiente.

 

 3. Nastavki za širitev – Načrtovane naknadne širitve centra z dodatnimi programi  predstavljajo pomembno funkcionalno in oblikovno izhodišče zasnove. Na mestu načrtovane širitve v JZ smeri je fasada v delih, kjer se bo objekt povezal, obravnavana kot »slepa fasada« - brez dragih elementov, ki bi jih bilo potrebno ob širitvi odstraniti. Ker bo zaradi dolžine objekta na delu JZ fasade umeščen atrij prizidka je v tem delu fasada obdelana kot fasada notranjega atrija – zazelenjena struktura.

ZD Koper


Vrsta projekta:  javni, projektni, odprti, anonimni arhitekturno-urbanistični natečaj, 3. nagrada

 

Lokacija: Koper

 

Razpisovalec: Občina Koper

 

avtorji projekta:

Vid Razinger, u.d.i.a.

Robi Lesnik, u.d.i.a.

Jernej Prijon,u.d.i.a

Andraž Lorger abs.arh

 

 

svetovalka za požarno varnost:

Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

 

svetovalka za zdravstvene objekte:

Marja Konečnik u.d.i.a.

 

leto: 2023Izhodišča natečajnega elaborata

 

1. Atrijska zasnova – Kompaktna zasnova z zelenima atrijema v osrednjem delu je prepoznana kot optimalna za umestitev načrtovanega programa na parcelo. Zasnova omogoča ureditev zelo različnih vrst programov, hkrati pa z dolgo obodno površino, ki jo povečujeta notranja atrija, omogoča kvalitetno osvetljenost tako prostorov s stalnim delovnim mestom kot tudi glavnih hodnikov s čakalnicami. Izbrana zasnova omogoča veliko gostoto programa ob kvalitetnih delovnih pogojih in kratkih poteh uporabnikov in zaposlenih. Ozelenjena osrednja atrija omogoča uporabnikom zelo enostavno orientacijo v sicer zelo kompleksnem objektu. V zdravstvenih objektih je enostavnost orientacije psihološko še posebej pomembna.

 

2. Pravilen volumen z ozelenjeno notranjostjo – Objekt je oblikovno zasnovan kot enostaven,  čist volumen, ki daje vtis preciznosti, čistosti in natančnosti izvedbe, kar zbuja občutek zaupanja, ki ga zdravstveni objekt potrebuje. V nasprotju z zunanjostjo sta notranja atrija intenzivno ozelenjena in razgibana s čimer dajeta obiskovalcem in uporabnikom merilo človeka ter nudita prijetne ambiente.

 

 3. Nastavki za širitev – Načrtovane naknadne širitve centra z dodatnimi programi  predstavljajo pomembno funkcionalno in oblikovno izhodišče zasnove. Na mestu načrtovane širitve v JZ smeri je fasada v delih, kjer se bo objekt povezal, obravnavana kot »slepa fasada« - brez dragih elementov, ki bi jih bilo potrebno ob širitvi odstraniti. Ker bo zaradi dolžine objekta na delu JZ fasade umeščen atrij prizidka je v tem delu fasada obdelana kot fasada notranjega atrija – zazelenjena struktura.

© 2023 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si