Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec


Javni urbanistični nateča

Vrsta projekta:  javni natečaj, 3. nagrada (Dobrova) in priznanje (Polhov Gradec)

Lokacija: Ljubljana

Razpisovalec: Občina Dobrova in Zaps


Elaborat je projekt skupine Maja Farol

avtorji:

Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Marko Peterlin, u.d.i.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger, u.d.i.a.
Mima Suhadolc, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a., MA(RCA)
Tadej Žaucer, u.d.i.a.
Lovrenc Košenina, abs. arh.
Tim Golob, štud. arh.

leto: 2012

PDF1. Trajnostna mobilnost
Pri prostorskih ureditvah dajemo prednost pešcem, kolesarjem in javnemu prometu pred avtomobili. Gradaško dolino s kolesarsko magistralo in pešpotjo povežemo od Polhovega Gradca do Dobrove in naprej proti Ljubljani, tako da služi vsakodnevnim potem in nedeljski rekreaciji. Motornega prometa ne vodimo mimo naselij. Namesto gradnje dragih in nepotrebnih obvoznic motorni promet umirimo in kultiviramo, skupni prometni prostor v naseljih pa naredimo hodljiv, varen in prijazen.

2. Javni prostor združuje
Javni prostor predstavlja povezovalni element v lokalni skupnosti in ključni identifikator naselja. Pri oblikovanju javnega prostora stremimo k temu, da vanj pripeljemo vse uporabnike in tako gradimo skupnost. Javni prostor je brez javnosti tudi brez pomena. Da javni prostori ne bi samevali, v njih združujemo čim več funkcij in prometnih tokov pešcev, kolesarjev, pa tudi avtomobilistov. Tudi cesta je namreč javni prostor. Pri nizkih hitrostih prometa je varnost pešcev na skupnem prometnem
prostoru dobra, saj se vozniki vedejo odgovorno.

3. Sinergija projektov
Z združevanjem in povezovanjem različnih projektov jih lažje uresničujemo, z njimi pa dosegamo tudi dodatne, sinergijske učinke. Ker pametno povezujemo projekte z več področij, investicije različnih financerjev, njihovi učinki presegajo ozke cilje posamezne investicije. Z manj sredstvi tako lahko dosežemo večje sinergijske učinke, če le uspemo uskladiti interese in povezati posamezne projekte v skupno zgodbo.

Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec


Javni urbanistični nateča

Vrsta projekta:  javni natečaj, 3. nagrada (Dobrova) in priznanje (Polhov Gradec)

Lokacija: Ljubljana

Razpisovalec: Občina Dobrova in Zaps


Elaborat je projekt skupine Maja Farol

avtorji:

Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.
Marko Peterlin, u.d.i.a.
Jernej Prijon, u.d.i.a.
Vid Razinger, u.d.i.a.
Mima Suhadolc, u.d.i.a.
Arne Vehovar, u.d.i.a., MA(RCA)
Tadej Žaucer, u.d.i.a.
Lovrenc Košenina, abs. arh.
Tim Golob, štud. arh.

leto: 2012

PDF1. Trajnostna mobilnost
Pri prostorskih ureditvah dajemo prednost pešcem, kolesarjem in javnemu prometu pred avtomobili. Gradaško dolino s kolesarsko magistralo in pešpotjo povežemo od Polhovega Gradca do Dobrove in naprej proti Ljubljani, tako da služi vsakodnevnim potem in nedeljski rekreaciji. Motornega prometa ne vodimo mimo naselij. Namesto gradnje dragih in nepotrebnih obvoznic motorni promet umirimo in kultiviramo, skupni prometni prostor v naseljih pa naredimo hodljiv, varen in prijazen.

2. Javni prostor združuje
Javni prostor predstavlja povezovalni element v lokalni skupnosti in ključni identifikator naselja. Pri oblikovanju javnega prostora stremimo k temu, da vanj pripeljemo vse uporabnike in tako gradimo skupnost. Javni prostor je brez javnosti tudi brez pomena. Da javni prostori ne bi samevali, v njih združujemo čim več funkcij in prometnih tokov pešcev, kolesarjev, pa tudi avtomobilistov. Tudi cesta je namreč javni prostor. Pri nizkih hitrostih prometa je varnost pešcev na skupnem prometnem
prostoru dobra, saj se vozniki vedejo odgovorno.

3. Sinergija projektov
Z združevanjem in povezovanjem različnih projektov jih lažje uresničujemo, z njimi pa dosegamo tudi dodatne, sinergijske učinke. Ker pametno povezujemo projekte z več področij, investicije različnih financerjev, njihovi učinki presegajo ozke cilje posamezne investicije. Z manj sredstvi tako lahko dosežemo večje sinergijske učinke, če le uspemo uskladiti interese in povezati posamezne projekte v skupno zgodbo.

© 2023 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si