Urgenca Šempeter


Gradnja urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca

 

naročnik: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"

 

avtorja: Jernej Prijon, u.d.i.a.

              Vid Razinger, u.d.i.a.

              mag. Tadej Glažar, u.d.i.a,

              Marko Vidmar u.d.i.a.

 

soavtorji fasade nadstreška in stene z napisom:

            Novi kolektivizem

 

naslov: Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

 

natečaj 2007, PGD 2011, PZI 2012

 

površina: 3600 m2

 

vrednost GOI del: 5.000.000 eur

 


fotografije: Matevž Paternoster in arhiv avtorjev

 


objave: Archello, The Architects' Council of Europe - Best Examples of Architectural Design Contests in Europe,Prizidek bolnišnice Šempeter je bil izveden v sklopu gradnje mreže urgentnih centrov. Zapolnjuje vrzel med glavnima objektoma šempetrske  bolnišnice in tako predstavlja osrednji in zaključni povezovalni element kompleksa bolnišnice. Nov prizidek napolnjujejo urgentni center v pritličju, centralno skladišče v kleti objekta ter povezovalni hodnik kompleksa v vsaki etaži. V drugi fazi izvedbe bodo znotraj zaključenega ovoja izvedeni še endoskopski oddelek v pritličju ter centralna kuhinja bolnišnice v kleti objekta. Osrednjo vlogo in pomen UC poudarjata element rdeče nadstrešnice in stena z napisom "URGENCA" ki označuje vhod v UC. Ta točka je postala tudi glavna vstopna točka v bolnišnico za večino bolnikov. Nadstrešnica poleg funkcije zaščite predstavlja tudi glavni označevalec bolnišnice v urbanističnem smislu. Za poudarjanje obeh označevalnih rdečih elementov izvedenih iz aluminijastih kompaktnih plošč (Alpolic) je vsa preostala fasada objekta izvedena v fasadnem ometu nevtralne barve betona.

     

Urgenca Šempeter


Gradnja urgence, operacijskega bloka in veznega trakta Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca

 

naročnik: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"

 

avtorja: Jernej Prijon, u.d.i.a.

              Vid Razinger, u.d.i.a.

              mag. Tadej Glažar, u.d.i.a,

              Marko Vidmar u.d.i.a.

 

soavtorji fasade nadstreška in stene z napisom:

            Novi kolektivizem

 

naslov: Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

 

natečaj 2007, PGD 2011, PZI 2012

 

površina: 3600 m2

 

vrednost GOI del: 5.000.000 eur

 


fotografije: Matevž Paternoster in arhiv avtorjev

 


objave: Archello, The Architects' Council of Europe - Best Examples of Architectural Design Contests in Europe,Prizidek bolnišnice Šempeter je bil izveden v sklopu gradnje mreže urgentnih centrov. Zapolnjuje vrzel med glavnima objektoma šempetrske  bolnišnice in tako predstavlja osrednji in zaključni povezovalni element kompleksa bolnišnice. Nov prizidek napolnjujejo urgentni center v pritličju, centralno skladišče v kleti objekta ter povezovalni hodnik kompleksa v vsaki etaži. V drugi fazi izvedbe bodo znotraj zaključenega ovoja izvedeni še endoskopski oddelek v pritličju ter centralna kuhinja bolnišnice v kleti objekta. Osrednjo vlogo in pomen UC poudarjata element rdeče nadstrešnice in stena z napisom "URGENCA" ki označuje vhod v UC. Ta točka je postala tudi glavna vstopna točka v bolnišnico za večino bolnikov. Nadstrešnica poleg funkcije zaščite predstavlja tudi glavni označevalec bolnišnice v urbanističnem smislu. Za poudarjanje obeh označevalnih rdečih elementov izvedenih iz aluminijastih kompaktnih plošč (Alpolic) je vsa preostala fasada objekta izvedena v fasadnem ometu nevtralne barve betona.

     

© 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si