DCB Bolnišnica Ljubljana


Vabljeni projektni natečaj za izbor projektanta za gradnjo novega medicinskega centra - DCB Bolnišnica Ljubljana

 

naročnik: DC Naložbe d.o.o.

 

ARHITEKTURA

 

Prima d.o.o.: 

Jernej Prijon, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Diana Savković, abs.a,

Dorian Vujnović m.i.a.

 

F019CF d.o.o.:

Jure Henigsman m.i.a.

Saša Štuhec m.i.a.

 

 

MEDICINSKA TEHNOLOGIJA:

Ines Krtalić Čengić

 

GRADBENE KONSTRUKCIJE:

 Alan Sodnik

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE:

Bojan Mikolič

 

STROJNE INSTALACIJE:

 Jana Kotar Ilijaš

 

PROMETNA UREDITEV:

 Boštjan Ramovš

 

POŽARNA VARNOST:

Biba Muhič Gomezelj

 

Lokacija: Kranjčeva ulica, Ljubljana

 

leto projekta: 2021

 

skupna površina objekta: 10.000 m21. Atrijska zasnova – Kompaktna zasnova z zelenim atrijem v osrednjem delu je prepoznana kot optimalna za umestitev načrtovanega programa na parcelo. Zasnova omogoča ureditev zelo različnih vrst programov, tudi tistih, ki zahtevajo veliko globino (npr. OP blok) hkrati pa z dolgo obodno površino, ki jo povečuje notranji atrij, omogoča kvalitetno osvetljenost tako prostorov s stalnim delovnim mestom kot tudi glavnih hodnikov. Izbrana zasnova omogoča veliko gostoto programa ob kvalitetnih delovnih pogojih in kratkih poteh uporabnikov in zaposlenih.

 

2. Pravilen volumen z ozelenjeno notranjostjo – Objekt je oblikovno zasnovan kot enostaven,  čist volumen, ki daje vtis preciznosti, čistosti in natančnosti izvedbe, kar zbuja občutek zaupanja, ki ga bolnišnični objekt potrebuje. V nasprotju z zunanjostjo je notranji atrij intenzivno ozelenjen in razgiban s čimer daje obiskovalcem in uporabnikom merilo človeka ter nudi prijetne ambiente.

 

3. Atrij kot osrednji prostor orientacije – Ozelenjeni osrednji atrij omogoča uporabnikom zelo enostavno orientacijo v sicer zelo kompleksnem objektu. Vsi predprostori pred dvigali se odpirajo neposredno nanj in tako lahko vsi uporabniki objekta ob izstopu iz dvigala takoj locirajo lego in nadstropje v katerem se nahajajo. V zdravstvenih objektih je enostavnost orientacije psihološko še posebej pomembna.

DCB Bolnišnica Ljubljana


Vabljeni projektni natečaj za izbor projektanta za gradnjo novega medicinskega centra - DCB Bolnišnica Ljubljana

 

naročnik: DC Naložbe d.o.o.

 

ARHITEKTURA

 

Prima d.o.o.: 

Jernej Prijon, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Diana Savković, abs.a,

Dorian Vujnović m.i.a.

 

F019CF d.o.o.:

Jure Henigsman m.i.a.

Saša Štuhec m.i.a.

 

 

MEDICINSKA TEHNOLOGIJA:

Ines Krtalić Čengić

 

GRADBENE KONSTRUKCIJE:

 Alan Sodnik

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE:

Bojan Mikolič

 

STROJNE INSTALACIJE:

 Jana Kotar Ilijaš

 

PROMETNA UREDITEV:

 Boštjan Ramovš

 

POŽARNA VARNOST:

Biba Muhič Gomezelj

 

Lokacija: Kranjčeva ulica, Ljubljana

 

leto projekta: 2021

 

skupna površina objekta: 10.000 m21. Atrijska zasnova – Kompaktna zasnova z zelenim atrijem v osrednjem delu je prepoznana kot optimalna za umestitev načrtovanega programa na parcelo. Zasnova omogoča ureditev zelo različnih vrst programov, tudi tistih, ki zahtevajo veliko globino (npr. OP blok) hkrati pa z dolgo obodno površino, ki jo povečuje notranji atrij, omogoča kvalitetno osvetljenost tako prostorov s stalnim delovnim mestom kot tudi glavnih hodnikov. Izbrana zasnova omogoča veliko gostoto programa ob kvalitetnih delovnih pogojih in kratkih poteh uporabnikov in zaposlenih.

 

2. Pravilen volumen z ozelenjeno notranjostjo – Objekt je oblikovno zasnovan kot enostaven,  čist volumen, ki daje vtis preciznosti, čistosti in natančnosti izvedbe, kar zbuja občutek zaupanja, ki ga bolnišnični objekt potrebuje. V nasprotju z zunanjostjo je notranji atrij intenzivno ozelenjen in razgiban s čimer daje obiskovalcem in uporabnikom merilo človeka ter nudi prijetne ambiente.

 

3. Atrij kot osrednji prostor orientacije – Ozelenjeni osrednji atrij omogoča uporabnikom zelo enostavno orientacijo v sicer zelo kompleksnem objektu. Vsi predprostori pred dvigali se odpirajo neposredno nanj in tako lahko vsi uporabniki objekta ob izstopu iz dvigala takoj locirajo lego in nadstropje v katerem se nahajajo. V zdravstvenih objektih je enostavnost orientacije psihološko še posebej pomembna.

© 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si