in civitate Chreinburch


postavitev in oblikovanje razstave ob 750 letnici prve omembe mesta Kranj

 

naročnik: Gorenjski muzej, Kranj

 

Avtorici postavitve : Ariana Furlan Prijon

                               Tjaša Štempihar

 

avtorici razstave: Marjana Žibert

                            Monika Rogelj

 

lokacija: Mestna hiša, Kranj

 

leto izvedbe: 2006

 

 in civitate Chreinburch


postavitev in oblikovanje razstave ob 750 letnici prve omembe mesta Kranj

 

naročnik: Gorenjski muzej, Kranj

 

Avtorici postavitve : Ariana Furlan Prijon

                               Tjaša Štempihar

 

avtorici razstave: Marjana Žibert

                            Monika Rogelj

 

lokacija: Mestna hiša, Kranj

 

leto izvedbe: 2006

 

 © 2022 Prima d.o.o., vse pravice pridržane.
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 512 80 20, info@prima.si